browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uwaga !!! Ważne !!!

Posted by on 4 grudnia, 2015

Informujemy wszystkich zainteresowanych pobytem w naszym domku że nie współpracujemy z portalem bestsylwester ( http://bestsylwester.pl/ ). Prosiliśmy właścicieli tego portalu o natychmiastowe usunięcie reklamy naszego domu. Zaliczki za pobyt w naszym domku wpłacamy po rozmowie z właścicielami i podaniu przez nich numeru konta.

Piotr Szurek